Jak víme, že je naše kosmetika bezpečná ?

O bezpečnost kosmetiky se v  CANDY SOAP úzkostlivě staráme

Ze všeho nejdůležitější pro nás je to, aby naše výrobky byly bezpečné. Důvěra, kterou nám naši zákazníci používáním naší kosmetiky projevují, nás zavazuje k  tomu, abychom vyráběli jen výrobky nejvyšší kvality a bezpečnosti.

Na začátku je nápad a chuť zkusit nabídnout něco nového. Buď úplně nový druh výrobku nebo zajímavou kombinaci vůní či barev. Kreslíme, očicháváme, zkoušíme tvary a přísady. Když už je naše představa jasnější a rozhodujeme se, kterou „tajnou“ recepturu použijeme, necháme je posoudit spolupracujícího odborníka z  oboru farmacie. Při posuzování složení kosmetiky se zkoumá, zda jsou všechny ingredience bezpečné a jestli při jejich kombinování nemůže dojít k   nežádoucím projevům. Pro každou z  použitých surovin je provedena rešerše dostupných vědeckých studií, abychom měli jistotu, že žádná nemá nežádoucí vedlejší účinky.

Na základě rešerší a posouzení dalších parametrů jako např. výpočet expozice pokožky, způsob konzervace a balení vypracuje náš spolupracující odborník „Zprávu o bezpečnosti kosmetického přípravku“. Struktura a obsah Zprávy je dán závaznými předpisy Evropské unie a bez ní nesmí být žádný kosmetický výrobek v  Evropské unii prodáván.

Tím se náš výrobek stal kosmetikou, která splňuje přísná kritéria pro prodej veřejnosti. Kontrolu dodržování této povinnosti provedla i u nás Krajská hygienická stanice.

Před zahájením prodeje musíme ještě každý výrobek zaregistrovat v  databázi kosmetických přípravků Evropské unie – tzv. registr CPNP. Kromě informace o složení výrobku je zde uložena i fotografie výrobku a jeho balení. Smyslem této povinné registrace je to, aby měla Krajská hygienická stanice nebo další instituce zajišťující ochranu veřejného zdraví rychlý přístup k  informacím o složení výrobku a jeho výrobci. To může být důležité například při nečekaných silných alergických reakcích na výrobek.

Možná se vám to zdá moc komplikované a administrativně náročné. Ano, přiznáváme, že je to tak, ale i díky tomu jsme vám schopni nabídnout výrobky, které splňují ty nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti.